Język:

mp18_288

Miejskie Przedszkole Nr 18 przy ulicy Staffa 6 w Legnicy jest placówką oświatową, publiczną spełniającą zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze.


Przedszkole mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym, dużym i jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, przestronne, jasne, wysokie, dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem do zabaw muzyczno-ruchowych i gimnastyki korekcyjnej, w której znajduje się również sprzęt audio-wizualny. Teren wokół przedszkola odległy jest od hałasu miejskiego, budynek położony jest wokół mieszkalnych bloków.


Dyrektorem od 01.09.2002r. jest Alicja Olewińska-Woronowicz. Obecnie zatrudnionych jest 11 osób personelu pedagogicznego, które legitymuje się kwalifikacjami pedagogicznymi  o kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści od nauki religii, zajęć umuzykalniających, gimnastyki korekcyjnej,. Języka angielskiego.


Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W roku szkolnym 2016/2017 utworzono 6 grup: o pobycie dzieci 9-cio godzinnym: maluszki (3-latki), młodsze średniaki (4-latki, młodsze średniaki (4,5,6-latki), starsze średniaki (5-latki), starszaki (6-latki)


Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.


Placówka zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój każdemu dziecku. Wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka.


Realizacja programów i planów określonych w przedszkolu opiera się głównie o współpracę z rodzicami. Dyrektor i nauczyciele stwarzają rodzicom możliwość uczestniczenia w uroczystościach integrujących rodzinę z przedszkolem, np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wspólne festyny rodzinne, wspólne zakończenia roku szkolnego. Nauczyciele dbają o prawidłowy rozwój dzieci organizując zebrania grupowe i indywidualne z rodzicami, organizują również zajęcia pokazowe dla rodziców uświadamiające rodziców o możliwościach, umiejętnościach i postępach ich dzieci.

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW