Język:

 MODEL ABSOLWENTA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR18 W LEGNICY

 pasaowanie_na_przedszkolaka_400

Absolwent naszego przedszkola jest:

1) Twórczy, radosny i ciekawy świata

 • otwarty na nowe doświadczenia,
 • eksperymentuje, umie słuchać siebie i innych ,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • ma poczucie własnej wartości.

2) Uczciwy i prawdomówny

 • życzliwy i koleżeński,
 • szczery,
 • szanuje własność swoją i innych,
 • wrażliwy i opiekuńczy.

3) Odpowiedzialny i obowiązkowy

 • zna oraz stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w placówce i rodzinie,
 • jest odpowiedzialny za własne postępowanie,
 • rozumie innych,
 • dba o higienę  i środowisko,
 • unika zagrożeń .

4) Kulturalny i tolerancyjny

 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • nie używa słów obraźliwych i wulgarnych,
 • szanuje innych ludzi starając się nie urazić ich swoim zachowaniem,
 • okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych.

5) Samodzielny i zaradny

 • planuje swoje działania,
 • potrafi korzystać z własnej i cudzej wiedzy,
 • jest samodzielny w codziennych czynnościach ,

6) Krytyczny wobec siebie i innych

 • potrafi ocenić różne sytuacje  i odpowiednio się do nich dostosować,
 • rozumie konsekwencje swojego postępowania,
 • odróżnia fikcję od świata realnego,
 • nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie zwracać im uwagę.
Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW